pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਪਿਆਰ

ਦੇਸ਼

ਜਿਸਮ

ਇਸ਼ਕ

ਧੋਖਾ

ਮਹੁੱਬਤ

ਸੈਕਸ

ਕਾਮੁਕ

ਕੁੜੀ

ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ

ਲਾਲਚ

ਅਮੀਰ

ਪੈਸਾ

ਮੋਹ

ਸਰੀਰਕ ਖਿੱਚ

ਨਜਾਇਜ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਰਿਸ਼ਤੇ

ਮੁੰਡਾ

ਆਕਰਸ਼ਣ

ਵਪਾਰ

ਸੁਪਨੇ

ਲਾਲਸਾ

ਖਿਆਲ

ਅਮੀਰ ਘਰ

ਵਪਾਰੀ

ਸੋਹਣੀ

ਬਦਲਣ

ਆਜਾਦ ਖਿਆਲ

ਕੋਠੀਆ

ਕਾਰਾਂ

ਹੀਰਾ

ਜਿਸਮ ਵਪਾਰ

ਜਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਤਿਆਗ

ਬੇਈਮਾਨ

ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਸੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ  ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ:-      ਕਮਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਂ,ਪਿੰਡ ...

4.9
(4.9K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
148122+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ

3K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
23 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-2)

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
27 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ(ਭਾਗ-3)

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
30 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ( ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਦੋਵੇਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ (ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ