pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਪ੍ਰੇਮ

ਜੀਵਨ

ਰਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ,ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦੀਪੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੌ ਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਦੀਪੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ... ...

4.9
(133+)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਰਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ ਸੁਣੀ,ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦੀਪੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੌ ਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਦੀਪੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉ ...

4.9
(133+)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ

5 5 ਮਿੰਟ
09 ਮਈ 2022
2

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ (ਭਾਗ-2)

5 5 ਮਿੰਟ
11 ਮਈ 2022
3

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-3)

5 5 ਮਿੰਟ
15 ਮਈ 2022
4

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-4)

5 5 ਮਿੰਟ
16 ਮਈ 2022
5

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-5)

4.8 5 ਮਿੰਟ
19 ਮਈ 2022
6

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ(ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ( ਭਾਗ -14 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ( ਭਾਗ- 15 )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ