pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਡਾਕਟਰਨੀ
ਡਾਕਟਰਨੀ

ਡਾਕਟਰਨੀ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ।ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਓਸਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।🙏

4.9
(3.0K)
4 గంటలు
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
189082+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 1)

6K+ 4.9 5 నిమిషాలు
09 ఫిబ్రవరి 2021
2.

ਡਾਕਟਰਨੀ(ਭਾਗ 2)

5K+ 4.8 3 నిమిషాలు
10 ఫిబ్రవరి 2021
3.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 3)

5K+ 4.8 4 నిమిషాలు
13 ఫిబ్రవరి 2021
4.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਡਾਕਟਰਨੀ (ਭਾਗ 20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked