pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-1
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-1

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-1

( ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, "ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ" ਦਾ ਸੀਜਨ-2 ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ! ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੀਜਨ-1 ਪੜੋ! ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਇਕੱਠੇ ਪੜਦੇ ਸਨ, ...

4.9
(477)
3 గంటలు
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
17578+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-1

707 4.8 4 నిమిషాలు
07 ఆగస్టు 2022
2.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ,,(ਸੀਜਨ-2) - ਭਾਗ-2

551 4.9 5 నిమిషాలు
07 ఆగస్టు 2022
3.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ (ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-3

521 4.9 3 నిమిషాలు
07 ఆగస్టు 2022
4.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ (ਸੀਜਨ-2)(ਭਾਗ-4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) (ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2)(ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ( ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2)ਭਾਗ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,,, ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ(ਸੀਜਨ-2) ਭਾਗ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ