pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
'ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ '
'ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ '

'ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ '

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ 2.0

ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਬਦ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ::: **************** ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਤਾ! ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ! ਬੱਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਰੀਵੀਓ ਤੇ ਕੂਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ...

4.9
(905)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
11589+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

'ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ '

552 5 3 ਮਿੰਟ
04 ਅਗਸਤ 2023
2.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ - ਖਾਲੀ,,, ਭਾਗ -2

402 5 3 ਮਿੰਟ
05 ਅਗਸਤ 2023
3.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ - ਖਾਲੀ,,, ਭਾਗ -3

359 5 4 ਮਿੰਟ
06 ਅਗਸਤ 2023
4.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,,, ਭਾਗ -12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਨਾ -ਖਾਲੀ,,,, ਭਾਗ -15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked