pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ
ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਲੜੀਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਭਾਗ 1 ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੱਪਦੀ ਗਰਮੀ ਹਵਾ ਵੀ ਇੰਝ ਗਰਮ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕੇ ਲੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਖੜੀ ਦਲੇਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ...

4.9
(7.8K)
5 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.5L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
01 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
02 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
05 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
06 ਮਾਰਚ 2023
5.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
07 ਮਾਰਚ 2023
6.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਚੰਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ