pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-1)
ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-1)

"ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ , ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਗ ਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, " ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਬੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿਓਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਾਅ ਮੋੜ ਕੇ ...

4.7
(1.6K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
55888+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-1)

3K+ 4.5 5 ਮਿੰਟ
11 ਅਗਸਤ 2021
2.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-2)

2K+ 4.5 5 ਮਿੰਟ
12 ਅਗਸਤ 2021
3.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-3)

2K+ 4.5 5 ਮਿੰਟ
13 ਅਗਸਤ 2021
4.

ਧੂਣੀ(ਭਾਗ-4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਧੂਣੀ(ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਧੂਣੀ (ਭਾਗ-20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked