pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਧੂਮਕੇਤੂ
ਧੂਮਕੇਤੂ

ਧੂਮਕੇਤੂ

ਭਾਗ 1 ਬੰਦ ਕਮਰਾ,ਮੱਧਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਫਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ  ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ  ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ  ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ...

4.9
(2.9K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
34.3K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਧੂਮਕੇਤੂ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
23 ਜੁਲਾਈ 2022
2.

ਧੂਮਕੇਤੂ

1K+ 5 3 ਮਿੰਟ
24 ਜੁਲਾਈ 2022
3.

ਧੂਮਕੇਤੂ

1K+ 4.9 2 ਮਿੰਟ
26 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

ਧੂਮਕੇਤੂ

1K+ 5 3 ਮਿੰਟ
27 ਜੁਲਾਈ 2022
5.

ਧੂਮਕੇਤੂ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
29 ਜੁਲਾਈ 2022
6.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਧੂਮਕੇਤੁ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਧੂਮਕੇਤੂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਧੂਮਕੇਤੂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ