pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)
ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)

ਲੜੀਵਾਰ

ਮਲਕੀਤ ਕੋਰ ,, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣੱਖੀ ਕੁਡ਼ੀ  ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ । ਮਲਕੀਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਭੈਣਾ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੀ । ਭੈਣਾ ਵੱਡੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੀਆ ਗੲੀਆ  ਮਲਕੀਤ  ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ...

4.9
(2.8K)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
96357+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)

4K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
2.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ

3K+ 4.8 7 ਮਿੰਟ
06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
3.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 3)

3K+ 4.7 6 ਮਿੰਟ
07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
4.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ