pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)
ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)

ਲੜੀਵਾਰ

ਮਲਕੀਤ ਕੋਰ ,, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣੱਖੀ ਕੁਡ਼ੀ  ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ । ਮਲਕੀਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਭੈਣਾ ਤੇ ਦੋ ਭਰਾ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੀ । ਭੈਣਾ ਵੱਡੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੀਆ ਗੲੀਆ  ਮਲਕੀਤ  ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ...

4.9
(2.9K)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
100623+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 1)

4K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
05 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
2.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ

3K+ 4.8 7 ਮਿੰਟ
06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
3.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 3)

3K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021
4.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ(ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇ (ਭਾਗ 19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked