pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ
ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ

*****              ******              ****                 ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਸਬੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ,ਪੂਰਾ ਰੋਅਬ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ,,ੳੱਚਾ ਲੰਮਾ ...

4.9
(2.3K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
94478+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ -ਭਾਗ -1

2K+ 4.9 1 ਮਿੰਟ
07 ਮਈ 2022
2.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ ** ਭਾਗ-2

2K+ 4.9 2 ਮਿੰਟ
08 ਮਈ 2022
3.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ -3

2K+ 4.9 1 ਮਿੰਟ
09 ਮਈ 2022
4.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ ***ਭਾਗ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ ** ਭਾਗ -9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **ਭਾਗ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ ***16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਦੇਵ ਬਲੈਕੀਆ **20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked