pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ

ਡੇਰਾਵਾਦ ,ਰੁਮਾਂਸਵਾਦ,ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ਼ਾਂ,ਲਾਲਚ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ।

4.7
(821)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
134142+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਨਾਵਲਿਟ : ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ

21K+ 4.3 8 ਮਿੰਟ
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
2.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ: ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ

13K+ 4.4 7 ਮਿੰਟ
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
3.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ

11K+ 4.5 9 ਮਿੰਟ
26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020
4.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਚੌਥਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਛੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਦੱਸਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਗਿਆਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਬਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਤੇਰ੍ਹਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਭਾਗ ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੌਜ਼ੀ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ