pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ♥️
ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ♥️

ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ♥️

ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗਭਰੂ ਰਾਘਵ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕਾਲੋ  ਵੀ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁੱਹਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਨਵੀ -:  ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਦਰਾਣੀ ਨੱਚਣੋ ਮੈ ...

4.9
(4.6K)
10 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
119709+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ♥️

4K+ 4.9 1 ਮਿੰਟ
17 ਦਸੰਬਰ 2021
2.

ਭਾਗ 1 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ 💕

2K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
18 ਦਸੰਬਰ 2021
3.

ਭਾਗ 2 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ❤️

2K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
02 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

ਭਾਗ 3 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਭਾਗ 4 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਭਾਗ 5 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਭਾਗ 6 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਭਾਗ 7 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਭਾਗ 8 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ੲਿਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਭਾਗ 9 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਭਾਗ 10 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ੲਿਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਭਾਗ 11 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਭਾਗ 12 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ...

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਭਾਗ 13 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਭਾਗ 14 ਦਾਸਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked