pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ ( ਭਾਗ-1)
ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ ( ਭਾਗ-1)

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ ( ਭਾਗ-1)

"ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ  ਆਕਾਲ ਜੀ",,,ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ" । ਆਸ ਕਰਦੀ ਆਂ ਆਪ ਸਭ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗਿਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋਗੇ,,,,,। ਇਸ ਨਾਵਲ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ...

4.9
(7.8K)
9 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.7L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ ( ਭਾਗ-1)

3K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
31 ਜਨਵਰੀ 2023
2.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ (ਭਾਗ-2)

2K+ 4.9 6 ਮਿੰਟ
01 ਫਰਵਰੀ 2023
3.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ (ਭਾਗ-3)

2K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
02 ਫਰਵਰੀ 2023
4.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ (ਭਾਗ-4)

2K+ 4.9 6 ਮਿੰਟ
03 ਫਰਵਰੀ 2023
5.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ (ਭਾਗ-5)

2K+ 4.9 6 ਮਿੰਟ
04 ਫਰਵਰੀ 2023
6.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-6 (ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-7(ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-8(ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ -9 (ਸੁੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਣਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-10 (ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਣਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-11(ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ- 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-14( ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਚੰਦਰੀ ਤਕਦੀਰ-15(ਦੀਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ