pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ
ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

ਲੜੀਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੇਖਣ ਚੈਲੇਂਜ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਪਤਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ,ਪੈਰੀਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਚੁੱਕੀ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਗੌ਼ਰ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ...

4.9
(9.4K)
6 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ

2K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
07 ਮਾਰਚ 2023
2.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -2)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
10 ਮਾਰਚ 2023
3.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -3)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
12 ਮਾਰਚ 2023
4.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -4)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
13 ਮਾਰਚ 2023
5.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ-5)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
15 ਮਾਰਚ 2023
6.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ-13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ (ਭਾਗ -15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ