pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਕਾਲ ਚੱਕਰ
ਕਾਲ ਚੱਕਰ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ... ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ( Crazy World ) ਯੁਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ...

4.9
(1.3K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
19253+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
21 ਮਈ 2023
2.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਦੂਜਾ ਭਾਗ

919 5 6 ਮਿੰਟ
24 ਮਈ 2023
3.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਤੀਜਾ ਭਾਗ

811 5 6 ਮਿੰਟ
27 ਮਈ 2023
4.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਸੱਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਅੱਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 11ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 12ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 13ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 14ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 15ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 16ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 17ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 18ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 19ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਕਾਲ ਚੱਕਰ - 20ਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked