pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ
ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ

"ਆਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਓਂ ,ਕੁਲਜੀਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ।,,,"ਕੁੱਝ ਨੀ ਕੁੱਝ ਨੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆ , ਜਗਤਾਰ ਬੋਲਿਆ।,,,"ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ...

4.9
(1.4K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
20634+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ

1K+ 5 4 ਮਿੰਟ
06 ਜਨਵਰੀ 2022
2.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-2)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
09 ਜਨਵਰੀ 2022
3.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-3)

967 5 4 ਮਿੰਟ
13 ਜਨਵਰੀ 2022
4.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ -10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ -13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ ( ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ ( ਭਾਗ -15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ-19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਬਾਰਡਰ ਸਿੰਘ (ਭਾਗ -20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked