ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਭੂਆ ਘਰ

ਭੂਆ ਘਰ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਸਮਾਜਿਕਨਾਵਲਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੀ੍ਤ(ਪ੍ਰੀਤ ਕਲਸੀ) "Harpreet kr preet"
4.9
11144 ਰੇਟਿੰਗ & 3730 ਰਿਵਿਊ
268379
7 ਘੰਟੇ
92 ਭਾਗ
ਚਿੰਕੀ ਤੇ ਮਿੰਕੂ ਦੋਵੇਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਨੱਠੇ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਭੂਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੵ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਤੂ ਭੂਆ ਬੋਲੀ। ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ...
268379
7 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਚਿੰਕੀ ਤੇ ਮਿੰਕੂ ਦੋਵੇਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਨੱਠੇ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਭੂਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੵ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਤੂ ਭੂਆ ਬੋਲੀ। ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ -11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭੂਆ ਘਰ(ਭਾਗ-12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ -13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ