pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭੂਆ ਘਰ
ਭੂਆ ਘਰ

ਭੂਆ ਘਰ

ਨਾਵਲ

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ

ਚਿੰਕੀ ਤੇ ਮਿੰਕੂ ਦੋਵੇਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਨੱਠੇ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਭੂਆ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੵ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਤੂ ਭੂਆ ਬੋਲੀ। ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ...

4.9
(24.0K)
12 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
5.5L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਭੂਆ ਘਰ

7K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
28 ਜੁਲਾਈ 2022
2.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-2)

4K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
28 ਜੁਲਾਈ 2022
3.

ਭੂਆ ਘਰ( ਭਾਗ -3)

4K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
30 ਜੁਲਾਈ 2022
4.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-4)

4K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
07 ਅਗਸਤ 2022
5.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-5)

3K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
10 ਅਗਸਤ 2022
6.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-8)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ -11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਭੂਆ ਘਰ(ਭਾਗ-12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ -13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਭੂਆ ਘਰ (ਭਾਗ-15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ