pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ
ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

ਭਾਗ -ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਤੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ।। ਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਡਰ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਘੂਰ ਤੇ ਠਰ ਠਰ ਕਰ ਕੰਬ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ...

4.9
(853)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
27412+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

2K+ 5 4 ਮਿੰਟ
27 ਸਤੰਬਰ 2021
2.

ਭਾਗ-ਦੂਜਾ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
29 ਸਤੰਬਰ 2021
3.

ਭਾਗ-ਤਿੰਨ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
30 ਸਤੰਬਰ 2021
4.

ਭਾਗ-ਚਾਰ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਭਾਗ- ਪੰਜ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਭਾਗ-ਛੇਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਭਾਗ-ਸੱਤ(ਭੰਤੀ ਦੀ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਭਾਗ-ਅੱਠ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਭਾਗ-ਨੌ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਭਾਗ-ਦਸ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਭਾਗ-ਗਿਆਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਭਾਗ-ਬਾਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਭਾਗ-ਤੇਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਭਾਗ-ਚੌਦਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਭਾਗ-ਪੰਦਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਭਾਗ-ਸੋਲਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਜਿੰਦਗੀ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked