pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ
ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

ਭਾਗ -ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਤੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ।। ਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਡਰ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਘੂਰ ਤੇ ਠਰ ਠਰ ਕਰ ਕੰਬ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ...

4.9
(850)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
26.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

2K+ 5 4 ਮਿੰਟ
27 ਸਤੰਬਰ 2021
2.

ਭਾਗ-ਦੂਜਾ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
29 ਸਤੰਬਰ 2021
3.

ਭਾਗ-ਤਿੰਨ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

1K+ 4.9 5 ਮਿੰਟ
30 ਸਤੰਬਰ 2021
4.

ਭਾਗ-ਚਾਰ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
01 ਅਕਤੂਬਰ 2021
5.

ਭਾਗ- ਪੰਜ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

1K+ 4.9 4 ਮਿੰਟ
02 ਅਕਤੂਬਰ 2021
6.

ਭਾਗ-ਛੇਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਭਾਗ-ਸੱਤ(ਭੰਤੀ ਦੀ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਭਾਗ-ਅੱਠ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਭਾਗ-ਨੌ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਭਾਗ-ਦਸ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਭਾਗ-ਗਿਆਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਭਾਗ-ਬਾਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਭਾਗ-ਤੇਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਭਾਗ-ਚੌਦਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਭਾਗ-ਪੰਦਰਾਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ