pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 1
ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 1

ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 1

ਤੱਕ ਕੇ ਗੋਰਾ ਮੁੱਖ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ,     ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਆਈਆਂ,, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਸੀ,,। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ +1 ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ,,।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਵੀਂ ...

4.9
(2.0K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
52934+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 1

3K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
11 ਅਗਸਤ 2021
2.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 2

2K+ 5 5 ਮਿੰਟ
17 ਅਗਸਤ 2021
3.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 3

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
18 ਅਗਸਤ 2021
4.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਬੇਵਫ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਾਗ - 20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked