pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਬੀਰੋ (ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਵਲ)
ਬੀਰੋ (ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਵਲ)

*ਬੀਰੋ** ਕਹਾਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਢ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ , ਮੈਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ...

4.9
(10.1K)
8 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
442760+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਬੀਰੋ (ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਵਲ)

17K+ 4.7 9 ਮਿੰਟ
29 ਮਈ 2021
2.

-- ਭਾਗ ਦੂਜਾ -- * ਬੀਰੋ *

12K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
13 ਜੂਨ 2021
3.

-- ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ -- * ਬੀਰੋ *

11K+ 4.8 3 ਮਿੰਟ
16 ਜੂਨ 2021
4.

-- ਭਾਗ ਚੌਥਾ -- *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

-- ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ -- * ਬੀਰੋ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

- ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ -- * ਬੀਰੋ *

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਭਾਗ-ਅੱਠਵਾ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਭਾਗ-ਨੌਂਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਭਾਗ-ਦਸਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਭਾਗ-ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਭਾਗ-ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਭਾਗ-ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਭਾਗ-ਚੌਦਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਭਾਗ-ਪੰਦਰ੍ਹਵਾਂ *ਬੀਰੋ*

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ