pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ
ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ

ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੱਬ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦਰਅਸਲ ਚ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ...

4.8
(903)
2 گھنٹے
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
29932+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ

2K+ 4.7 5 منٹ
05 جون 2021
2.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 2

1K+ 4.8 7 منٹ
06 جون 2021
3.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 3

1K+ 4.9 5 منٹ
07 جون 2021
4.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 4

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 17

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 18

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 19

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਬੌਣਾ ਪਿਆਰ 20

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked