pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} Writer Jassi SherGill
ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} Writer Jassi SherGill

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} Writer Jassi SherGill

ਕਾਂਡ 1...... 12 ਜੁਲਾਈ 1972 ਆਥਣ ਦਾ ਸਮਾਂ... ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੱਠੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗਾਮਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਸ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਬੇਬੇ ...

4.8
(1.3K)
2 hours
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
33686+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} ਭਾਗ 1 .. Writer Jassi SherGill

2K+ 4.7 9 minutes
07 June 2022
2.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 2.. Writer Jassi SherGill

1K+ 4.8 8 minutes
08 June 2022
3.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 3..writer Jassi SherGill

1K+ 4.9 5 minutes
09 June 2022
4.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 4..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 5..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 6..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 7..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 8.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 9.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 10.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 11..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 12.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 13.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 14 writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 15..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ.. 16..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 17 writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 18.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 19..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 20 ਤੇ ਆਖਿਰੀ.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked