pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} Writer Jassi SherGill
ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} Writer Jassi SherGill

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} Writer Jassi SherGill

ਕਾਂਡ 1...... 12 ਜੁਲਾਈ 1972 ਆਥਣ ਦਾ ਸਮਾਂ... ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੱਠੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗਾਮਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਸ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਬੇਬੇ ...

4.8
(1.2K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
29760+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ... {ਨਾਵਲ} ਭਾਗ 1 .. Writer Jassi SherGill

2K+ 4.8 9 ਮਿੰਟ
07 ਜੂਨ 2022
2.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 2.. Writer Jassi SherGill

1K+ 4.8 8 ਮਿੰਟ
08 ਜੂਨ 2022
3.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 3..writer Jassi SherGill

1K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
09 ਜੂਨ 2022
4.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 4..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
5.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 5..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
6.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 6..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 7..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 8.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 9.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 10.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 11..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 12.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 13.. Writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 14 writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਈ.. ਭਾਗ 15..writer Jassi SherGill

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ