pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ
ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ /ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ( ਪੋਤੀ ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਰਾਜ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਖੁੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ...

3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
11.5K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

483 5 3 ਮਿੰਟ
29 ਜੁਲਾਈ 2023
2.

ਭਾਗ ਦੂਜਾ-ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

399 5 3 ਮਿੰਟ
30 ਜੁਲਾਈ 2023
3.

ਭਾਗ ਤੀਜਾ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

388 4.9 3 ਮਿੰਟ
31 ਜੁਲਾਈ 2023
4.

ਭਾਗ ਚੌਥਾ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

368 5 4 ਮਿੰਟ
01 ਅਗਸਤ 2023
5.

ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ -ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

331 5 5 ਮਿੰਟ
02 ਅਗਸਤ 2023
6.

ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਭਾਗ ਨੌਵਾਂ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ -ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਭਾਗ ਗਿਆਰਵਾਂ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਭਾਗ ਵਾਰਵਾਂ- ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੋਤੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ