pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 8
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 8

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 8

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਵਲ

ਇਸ਼ਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ...

4.9
(2.7K+)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
68.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਇਸ਼ਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ...

4.9
(2.7K+)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
68.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-8 ("ਕੌੜੇ ਅਲਫਾਜ਼")

4.9 12 ਮਿੰਟ
26 ਫਰਵਰੀ 2021
2

ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ

4.9 7 ਮਿੰਟ
27 ਫਰਵਰੀ 2021
3

ਸਹੁਰਾ ਘਰ

4.9 9 ਮਿੰਟ
28 ਫਰਵਰੀ 2021
4

ਹੋਬਲੂ

4.9 4 ਮਿੰਟ
02 ਮਾਰਚ 2021
5

ਚੌਲ੍ਹ-ਮੌਲ੍ਹ

4.9 6 ਮਿੰਟ
03 ਮਾਰਚ 2021
6

ਖੁਮਾਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਚਾਹ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦ ਇੱਕ ਜਾਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਫਸਟ ਬਾਈਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਵੀਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਗੁੱਝੇ ਭੇਤ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਘੈਂਟ ਪਟੋਲਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ