pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 4
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 4

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 4

ਇਸ਼ਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ

4.9
(2.2K)
3 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
65.6K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਸਕੀਮ

3K+ 4.9 7 ਮਿੰਟ
16 ਅਕਤੂਬਰ 2020
2.

ਪਾਠਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

2K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
17 ਅਕਤੂਬਰ 2020
3.

ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ

2K+ 4.8 6 ਮਿੰਟ
18 ਅਕਤੂਬਰ 2020
4.

ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ

2K+ 4.7 8 ਮਿੰਟ
19 ਅਕਤੂਬਰ 2020
5.

ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ

2K+ 4.8 7 ਮਿੰਟ
20 ਅਕਤੂਬਰ 2020
6.

ਧੁੜਕੂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਤਰੇਲੀਆਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਫੰਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਮਿਸ਼ਨ successful

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਭੰਬੀਰੀਆਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਤੂ....ਨੀ....

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਰੀਝਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਭੁੱਖੜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਲਫੰਗੜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ