pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 3
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 3

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ - 3

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਵਲ

4.8
(2.2K+)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
91.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ4.8
(2.2K+)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
91.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਕਾਲਜ ਵਾਪਸੀ

4.8 6 ਮਿੰਟ
15 ਸਤੰਬਰ 2020
2

ਬਰੇਨ ਵਾਸ਼

4.9 5 ਮਿੰਟ
16 ਸਤੰਬਰ 2020
3

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ

4.9 7 ਮਿੰਟ
17 ਸਤੰਬਰ 2020
4

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਚੈਟ

4.8 9 ਮਿੰਟ
18 ਸਤੰਬਰ 2020
5

ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਨ

4.8 7 ਮਿੰਟ
19 ਸਤੰਬਰ 2020
6

ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਦਾ ਸੂਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਂਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਧੋਖਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਪਿੰਕੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਪਿਆਰ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਲਿਪਸਟਿਕ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਰਾਜਮਾਂਹ ਚੌਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ