pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-14
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-14

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-14

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਨਾਵਲ

ਇਸ਼ਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ...

4.9
(2.5K+)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
57.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਇਸ਼ਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ...

4.9
(2.5K+)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
57.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-14

4.9 10 ਮਿੰਟ
11 ਦਸੰਬਰ 2021
2

ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ

4.9 7 ਮਿੰਟ
14 ਦਸੰਬਰ 2021
3

ਜੇਤੂ ਮੁਸਕਾਨ

4.9 7 ਮਿੰਟ
16 ਦਸੰਬਰ 2021
4

ਅਟਪਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ

4.9 8 ਮਿੰਟ
19 ਦਸੰਬਰ 2021
5

ਖੁਰਾਪਾਤੀ

4.9 10 ਮਿੰਟ
23 ਦਸੰਬਰ 2021
6

ਖਸਮਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਸ਼ੂਟਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮੂੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਘੜਮੱਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਫਾਹਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਡੁਸਕਣ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਕਲਹਿਣਪੁਣੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ