pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-13
ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-13

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-13

ਇਸ਼ਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ

4.9
(3.3K)
3 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
69.2K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਅਵੱਲਾ ਇਸ਼ਕ-13 (ਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾ)

4K+ 4.8 8 मिनट
23 सितम्बर 2021
2.

ਫੋਲਾ ਫਰਾਲੀ

3K+ 4.9 7 मिनट
25 सितम्बर 2021
3.

ਹਾਉਕਾ

2K+ 4.9 7 मिनट
27 सितम्बर 2021
4.

ਬੰਦੋਬਸਤ

2K+ 4.9 6 मिनट
29 सितम्बर 2021
5.

ਫਿੱਟ

2K+ 4.9 9 मिनट
02 अक्टूबर 2021
6.

ਫੁਰਰ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7.

ਧੂੰਆਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8.

ਭਿਣਖ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9.

ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10.

ਵਿਛੋੜਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11.

ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12.

ਸਿਆਪਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13.

ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14.

ਕਰਾਂਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15.

ਭਾਊ ਅਵੱਲੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ