pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ
ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਭਾਗ-2 ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਸੰਤੋਖ ਬਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ । ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੇਸ ...

4.8
(1.6K)
55 मिनट
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
119256+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਅਨੋਖੀ ਸਜਾ ਭਾਗ 1

11K+ 4.6 2 मिनट
24 मई 2020
2.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਗ 2

8K+ 4.5 2 मिनट
25 मई 2020
3.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ੩

8K+ 4.5 3 मिनट
26 मई 2020
4.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਗ-੭

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਗ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਗ -16

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਅਨੋਖੀ ਸਜ਼ਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked