pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ
ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ...

4.8
(2.9K)
8 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
167057+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ..... ਪਹਿਲਾਂ )

5K+ 4.7 4 मिनट
27 जून 2020
2.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਦੂਜਾ )

3K+ 4.8 4 मिनट
28 जून 2020
3.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਤੀਜਾ )

3K+ 4.4 5 मिनट
28 जून 2020
4.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਚੌਥਾ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਪੰਜਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਛੇਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਸੱਤਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਅੱਠਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਨੌਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਦਸਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਗਿਆਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਬਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਤੇਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਪੰਦਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਸਤਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਅਠਾਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਉਨੀਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਅਣਕਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ( ਭਾਗ - ਵੀਹਵਾਂ )

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked