ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕ
ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
4.9
441 ਰੇਟਿੰਗ & 235 ਰਿਵਿਊ
2297
2 ਘੰਟੇ
15 ਭਾਗ
" ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਖੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ" ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। "ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ " ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੌ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਦੋ ...
2297
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
" ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਖੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ" ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। "ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ " ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੌ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਦੋ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ ਭਾਗ 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 12)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 13)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 14)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 15)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ