pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ
ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ

" ਵਧਾਈਆਂ ਮਾਖੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ" ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। "ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ " ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੌ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਦੋ ...

4.9
(1.2K)
3 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
12192+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ

664 5 6 मिनट
06 मार्च 2023
2.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 2)

588 5 6 मिनट
06 मार्च 2023
3.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 3)

542 5 7 मिनट
07 मार्च 2023
4.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 4)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 5)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 6)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 7)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 9)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 10)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 11)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 12)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 13)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 14)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 15)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 16)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 17)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
18.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 18)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
19.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 19)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
20.

ਅਧੂਰਾ ਬਚਪਨ (ਭਾਗ 20)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked