pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ
ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ

ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਜਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੰਮ‌ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ। ਲੰਮ-ਧੜੰਮਾਂ‌ ਗੱਭਰੂ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਸਰੀਰ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ... ...

4.9
(2.8K+)
3 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ



ਜਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੰਮ‌ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਕਬਾਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੀ। ਲੰ ...

4.9
(2.8K+)
3 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
1.4L+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

4.9 3 মিনিট
26 ফেব্রুয়ারি 2022
2

ਭਾਗ ਦੂਜਾ

4.9 4 মিনিট
27 ফেব্রুয়ারি 2022
3

ਭਾਗ ਤੀਜਾ

4.9 3 মিনিট
04 মার্চ 2022
4

ਭਾਗ ਚੌਥਾ

4.9 4 মিনিট
06 মার্চ 2022
5

ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ

5 4 মিনিট
06 মার্চ 2022
6

ਭਾਗ ਛੇਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਭਾਗ ਸੱਤਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਭਾਗ ਅੱਠਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਭਾਗ ਨੋਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਭਾਗ ਦਸਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਭਾਗ ਗਿਆਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਭਾਗ ਬਾਹਰਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਭਾਗ ਤੇਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਭਾਗ ਚੌਦਵਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਭਾਗ ਪੰਦਰਾਂ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ