pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ)-1
ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2
ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ)-1
ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ)-1 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ , ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ੋ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ੪:੩੦ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ...

4.9
(219)
45 મિનિટ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3952+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ)-1 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

539 5 3 મિનિટ
11 જુન 2023
2.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ,(ਭੁਲੇਖਾ-2) ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

441 5 2 મિનિટ
13 જુન 2023
3.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ-3) ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

358 5 2 મિનિટ
14 જુન 2023
4.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ-4) ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ (ਭੁਲੇਖਾ 5) ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-6 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-7 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-8 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-9 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ--10 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-11 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-12 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-14 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-15 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ-16 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ17 ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਆ ਵੀ ਜਾਹ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ 18ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਜ਼ਨ-2

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked