ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ💞

ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ💞

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
✍🏻⃝⃟≛ ਰਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਾਡਲੀ ≛⃝⃟⃟✍🏻
4.8
1135 ਰੇਟਿੰਗ & 441 ਰਿਵਿਊ
147001
1 ਘੰਟਾ
24 ਭਾਗ
ਦੀਪ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ।ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ।         ਦੀਪ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਭਾਂਤ ...
147001
1 ਘੰਟਾ
ਭਾਗ
ਦੀਪ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ।ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ।         ਦੀਪ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਭਾਂਤ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ( ਭਾਗ-ਛੇ )💞
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 💞 (ਭਾਗ-ਸੱਤਵਾਂ )
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 💞(ਭਾਗ-ਅੱਠਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 💞(ਭਾਗ -ਨੌਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 💞( ਭਾਗ-ਦੱਸਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ💞 ( ਭਾਗ-ਗਿਆਰਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ💞 ( ਭਾਗ- ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 💞( ਭਾਗ- ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ💞( ਭਾਗ-ਚੌਦ੍ਹਵਾਂ)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭੈਣ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ( ਭਾਗ -ਪੰਦ੍ਰਵਾਂ)💞
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ