ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ....

ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ....

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੀ੍ਤ(ਪ੍ਰੀਤ ਕਲਸੀ) "Harpreet kr preet"
4.9
391 ਰੇਟਿੰਗ & 175 ਰਿਵਿਊ
74024
36 ਮਿੰਟ
12 ਭਾਗ
ਰਵਨੀਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਨ।ਰਵਨੀਤ ਕਾਲਜ ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ...
74024
36 ਮਿੰਟ
ਭਾਗ
ਰਵਨੀਤ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਨ।ਰਵਨੀਤ ਕਾਲਜ ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-6)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-7)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ( ਭਾਗ -8)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-9)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ( ਭਾਗ -10)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ-11)
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਭਾਗ -12) ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ