ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
❤️ਕੁਝ ਹਸੀਨ ਪਲ ❤️

❤️ਕੁਝ ਹਸੀਨ ਪਲ ❤️

ਪ੍ਰੇਮਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ
4.8
399 ਰੇਟਿੰਗ & 126 ਰਿਵਿਊ
22375
1 ਘੰਟਾ
19 ਭਾਗ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ...
22375
1 ਘੰਟਾ
ਭਾਗ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ-5
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ-6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ-7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ_8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ _9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ-10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ-12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ-13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ-14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ -15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ