ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਸਬਰ
( ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਔਰਤ )

ਸਬਰ ( ਦਾਸਤਾਨ ਏ ਔਰਤ )

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦਨਾਵਲ
ਰਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਰਾਵੀ
4.9
120 ਰੇਟਿੰਗ & 75 ਰਿਵਿਊ
11271
1 ਘੰਟਾ
21 ਭਾਗ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਔਰਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ...
11271
1 ਘੰਟਾ
ਭਾਗ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ  ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਔਰਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ 7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ 10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ 11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ 12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ