ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ

ਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸਮਾਜਿਕ

ਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ

ਭਾਗ -ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਤੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਤੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ।। ਜਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਡਰ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਘੂਰ ਤੇ ਠਰ ਠਰ ਕਰ ...

4.9
842+
1 घंटे
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
24.4K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

6

ਭਾਗ-ਛੇਂ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

7

ਭਾਗ-ਸੱਤ(ਭੰਤੀ ਦੀ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

8

ਭਾਗ-ਅੱਠ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

9

ਭਾਗ-ਨੌ (ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

10

ਭਾਗ-ਦਸ(ਭੰਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਬਨਾਮ ਕਿਸਮਤ)

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Popular Languages

Top Genre

Also Read