ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ

ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ

ਪਰਿਵਾਰਿਕਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂਸਮਾਜਿਕਨਾਵਲ
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਿੰਮੀ
4.9
5281 ਰੇਟਿੰਗ & 2150 ਰਿਵਿਊ
134997
6 ਘੰਟੇ
68 ਭਾਗ
ਪਾਤਰ:- 1.ਤਕਦੀਰ(ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ) 2.ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ(ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ) 3.ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਮਾਂ) 4.ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ) 5.ਕਿ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ)      ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ...
134997
6 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਪਾਤਰ:- 1.ਤਕਦੀਰ(ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ) 2.ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ(ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਪਿਤਾ) 3.ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਮਾਂ) 4.ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ) 5.ਕਿ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸਤ)      ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਤਰ ਜਰੂਰੀ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ-6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ-7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ-8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ-9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ-10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ-11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ-12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ-13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ-14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ-15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ