ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਬੇਵਫ਼ਾ ਕੌਣ?

ਬੇਵਫ਼ਾ ਕੌਣ?

ਪ੍ਰੇਮਸਮਾਜਿਕਨਾਰੀ ਸੰਵਾਦ
ਗੁਰਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ
4.8
450 ਰੇਟਿੰਗ & 125 ਰਿਵਿਊ
28171
2 ਘੰਟੇ
17 ਭਾਗ
ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ,ਪੀਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੂਹੇ ਭਰਵੱਟੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ...
28171
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ,ਪੀਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੂਹੇ ਭਰਵੱਟੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਭਾਗ-6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਭਾਗ-7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਭਾਗ-8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਭਾਗ-9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਭਾਗ-10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਭਾਗ-11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਭਾਗ-12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਭਾਗ-13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਭਾਗ-14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਭਾਗ-15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ