ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-1

ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-1

ਜੀਵਨਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਿੰਮੀ
4.9
1851 ਰੇਟਿੰਗ & 663 ਰਿਵਿਊ
55597
2 ਘੰਟੇ
32 ਭਾਗ
ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ,ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਵਲ ਆਈ ਸੀ।।ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ,ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਸਨੂੰ ...
55597
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ,ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਵਲ ਆਈ ਸੀ।।ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ,ਜੋ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਸਨੂੰ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ-15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ