pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਸੇਤੀਆ s ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ
ਸੇਤੀਆ s ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਸੇਤੀਆ s ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ

ਰਸੋਈ-ਕਲਾ
ਸਿਹਤ
ਵਿਗਿਆਨ

ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਤੋੜਾ ਅਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਗਲਾਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜਕਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋੰ ...

4.8
(606)
4 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
25780+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾ ਚੀਨਿਆ ਦਾ "

1K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
07 ਮਾਰਚ 2021
2.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ "

2K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
08 ਮਾਰਚ 2021
3.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਅਣਚਾਹੇ ਵਾਲ "

1K+ 4.6 3 ਮਿੰਟ
08 ਮਾਰਚ 2021
4.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਧਰਨ "

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਤੁਕੇ "

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਜੀਨ"

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਲਸੂੜਾ"

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ "

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਗ਼ਜ਼ਨੀ/ ਸਜਨੀ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕਢਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ "

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਟਾਕਸਿੰਨ "

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਨਿਆਣੇ"

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ " ਖ਼ਾਸ ਨੁਕਤੇ"

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਤੇਲ ਦਾ ਖੇਲ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਇਰਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
16.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
17.

ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਕਿਤਾਬ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked