ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਤਮਸ

ਤਮਸ

ਪ੍ਰੇਮਨਾਵਲ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
Mamta Rajput "ਮਮਤਾ ਰਾਜਪੂਤ"
4.9
2368 ਰੇਟਿੰਗ & 779 ਰਿਵਿਊ
24702
2 ਘੰਟੇ
33 ਭਾਗ
ਭਾਗ 1 "ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰੋ,,ਹਰ ਧੁਨ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਕੀਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨੋ,,ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ,,,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਣ ਤੋਂ ਕੁਰਹੇਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰੋ,,। ਮੌਸਮ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ,, ਕਦੇ ਹਕੀਕੀ ,ਕਦੇ ਇਬਾਦਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬਦਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਸ਼ਕ਼ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ,,,,,ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ।। ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ...
24702
2 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਭਾਗ 1 "ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰੋ,,ਹਰ ਧੁਨ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਕੀਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨੋ,,ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ,,,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਣ ਤੋਂ ਕੁਰਹੇਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰੋ,,। ਮੌਸਮ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ,, ਕਦੇ ਹਕੀਕੀ ,ਕਦੇ ਇਬਾਦਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬਦਨਾਮ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਸ਼ਕ਼ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ,,,,,ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ।। ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ...
ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫੈਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਅਧਿਆਏ

6
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
33
ਤਮਸ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ