pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
Pratilipi Logo
ਤਮਸ
ਤਮਸ

ਭਾਗ 1 "ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰੋ,,ਹਰ ਧੁਨ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਕੀਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨੋ,,ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ...

4.9
(3.3K)
2 ਘੰਟੇ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
44806+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
library ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
download ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1.

ਤਮਸ

1K+ 4.9 2 ਮਿੰਟ
28 ਅਕਤੂਬਰ 2022
2.

ਤਮਸ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
30 ਅਕਤੂਬਰ 2022
3.

ਤਮਸ

1K+ 4.9 3 ਮਿੰਟ
02 ਨਵੰਬਰ 2022
4.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
5.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
6.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
7.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
8.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
9.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
10.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
11.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
12.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
13.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
14.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked
15.

ਤਮਸ

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
locked