ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 )

ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 )

ਪ੍ਰੇਮਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
4.9
1976 ਰੇਟਿੰਗ & 888 ਰਿਵਿਊ
21820
5 ਘੰਟੇ
42 ਭਾਗ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ।। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਭੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਏ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ।। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਤੇ ਲਵੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਮੁੱਹਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ...
21820
5 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ।। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਭੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਗਿਆ ਏ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ।। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਤੇ ਲਵੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਮੁੱਹਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 5
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 16
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 17
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 18
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 19
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 20
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 21
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 22
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 23
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 24
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 25
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 26
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 27
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 28
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 29
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 30
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 31
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
33
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 32
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
34
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 33
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
35
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 34
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
36
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 35
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
37
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 36
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
38
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 37
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
39
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 38
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
40
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਭਾਗ 39
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
41
ਅਧੂਰੀ ਮੁੱਹਬਤ ( ਸੀਜ਼ਨ 3 ) ਆਖਰੀ ਭਾਗ 40
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
42
ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ