ਹੋਮ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਿਖੋ
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਜਨ -2

ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਜਨ -2

ਵਿਅੰਗਲੜੀਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ40k ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ
Parvinder kaur ✍️
4.9
4145 ਰੇਟਿੰਗ & 1691 ਰਿਵਿਊ
72115
6 ਘੰਟੇ
77 ਭਾਗ
ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ,, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ! ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਜਨ - 2 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ! ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ 🙏 ਉਸ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਘਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ...
72115
6 ਘੰਟੇ
ਭਾਗ
ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ,, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ! ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਜਨ - 2 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ! ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ 🙏 ਉਸ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਘਰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ...

ਅਧਿਆਏ

6
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ - 6
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -7
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -8
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -9
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -10
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -11
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -12
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -13
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -14
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -15
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
16
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -16
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
17
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -17
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
18
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -18
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
19
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -19
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
20
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -20
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
21
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -21
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
22
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -22
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
23
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -23
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
24
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -24
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
25
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ 25
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
26
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -26
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
27
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -27
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
28
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -28
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
29
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -29
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
30
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -30
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
31
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -31
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
32
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -32
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
33
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -33
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
34
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -34
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
35
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -35
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
36
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -36
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
37
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -37
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
38
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -38
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
39
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -39
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
40
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -40
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
41
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -41
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
42
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -42
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
43
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -43
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
44
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -44
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
45
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -45
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
46
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ - 46
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
47
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -47
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
48
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -48
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
49
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -49
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
50
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -50
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
51
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -51
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
52
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -52
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
53
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -53
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
54
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -54
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
55
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -55
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
56
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -56
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
57
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -57
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
58
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -58
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
59
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -59
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
60
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -60
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
61
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -61
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
62
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -62
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
63
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -63
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
64
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -64
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
65
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -65
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
66
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -66
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
67
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -67
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
68
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -68
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
69
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -69
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
70
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -70
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
71
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -71
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
72
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -72
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
73
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -73
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
74
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -74
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
75
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -75
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
76
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -76
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
77
ਅਣਜਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ -77
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ