pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਮਦਰਹੁੱਡ- ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ
ਮਦਰਹੁੱਡ- ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ

ਮਦਰਹੁੱਡ- ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ

ਨਾਵਲ- ਮਦਰਹੁੱਡ (ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ) ਭਾਗ-1 ਨਾਵਲਕਾਰ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ "ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ..." ਨੀਰਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲਾਲੀ ਭਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ... ...

4.9
(870+)
2 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
9.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਨਾਵਲ- ਮਦਰਹੁੱਡ (ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸਫ਼ਰ) ਭਾਗ-1 ਨਾਵਲਕਾਰ- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ "ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ..." ਨੀਰਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਉਮੀਦ ...

4.9
(870+)
2 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
9.7K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-1

4.6 3 মিনিট
15 মে 2022
2

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-2

4.9 3 মিনিট
16 মে 2022
3

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-3

4.9 3 মিনিট
17 মে 2022
4

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-4

4.9 5 মিনিট
06 জুন 2022
5

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-5

4.9 4 মিনিট
07 জুন 2022
6

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਮਦਰਹੁੱਡ ਭਾਗ-15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ