pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
"ਕਿਸਮਤ" "قسمت"
"ਕਿਸਮਤ" "قسمت"

"ਕਿਸਮਤ" "قسمت"

ਜੀਵਨ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ

ਕਹਾਣੀ:"ਕਿਸਮਤ" "قسمت" ਲੇਖਕ:ਜਸਕਰਨ ਬੰਗਾ।। ਪਾਤਰ ਸਖ਼ੀਨਾ-ਅਬਦੁਲ ਜ਼ੈਨਬ- ਉਮਰ ਫ਼ਜਰ, ਨਾਜ਼ਨੀ ਕਾਦਰ, ਜ਼ੀਆ "ਜਾਣ ਪਛਾਣ" ਸਖੀਨਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜਰ, ਨਾਜ਼ਨੀ ਤੇ ਸਾਜਿਦ  ਓਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ।। ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਉਮਰ ... ...

4.9
(133+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਕਹਾਣੀ:"ਕਿਸਮਤ" "قسمت" ਲੇਖਕ:ਜਸਕਰਨ ਬੰਗਾ।। ਪਾਤਰ ਸਖ਼ੀਨਾ-ਅਬਦੁਲ ਜ਼ੈਨਬ- ਉਮਰ ਫ਼ਜਰ, ਨਾਜ਼ਨੀ ਕਾਦਰ, ਜ਼ੀਆ "ਜਾਣ ਪਛਾਣ" ਸਖੀਨਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜਰ, ਨਾਜ ...

4.9
(133+)
1 ਘੰਟਾ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
6.8K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

"ਕਿਸਮਤ" "قسمت"

5 1 ਮਿੰਟ
13 ਫਰਵਰੀ 2022
2

ਭਾਗ -1

5 6 ਮਿੰਟ
16 ਫਰਵਰੀ 2022
3

ਭਾਗ -2

4.7 6 ਮਿੰਟ
17 ਫਰਵਰੀ 2022
4

ਭਾਗ 3

5 7 ਮਿੰਟ
18 ਫਰਵਰੀ 2022
5

ਭਾਗ 4

5 6 ਮਿੰਟ
19 ਫਰਵਰੀ 2022
6

ਭਾਗ 5

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਭਾਗ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਭਾਗ13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਭਾਗ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ