pratilipi-logo ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ
ਪੰਜਾਬੀ
ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ
ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

ਪ੍ਰੇਮ

ਲੜੀਵਾਰ

ਸਮਾਜਿਕ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਜੱਗੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੱਤ ਸੀ। ਛੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਦ ਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾ ਰੰਗ ‌ਤੱਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ... ...

4.9
(1.2K+)
2 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
47.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਜੱਗੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੱਤ ਸੀ। ਛੇ ਫੁੱਟ ...

4.9
(1.2K+)
2 ঘণ্টা
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
47.1K+
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Chapters

1

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ

4.6 2 মিনিট
20 জুলাই 2020
2

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 2

4.9 2 মিনিট
23 ডিসেম্বর 2021
3

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 3

4.9 4 মিনিট
24 ডিসেম্বর 2021
4

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 4

4.7 2 মিনিট
24 ডিসেম্বর 2021
5

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 5

4.8 4 মিনিট
25 ডিসেম্বর 2021
6

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 6

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
7

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 7

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
8

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 8

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
9

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 9

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
10

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 10

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
11

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਭਾਗ 11

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
12

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 12

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
13

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 13

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
14

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 14

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
15

ਜੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਗ 15

ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ